GRUPLAR

Egitim Programımız, High Scope, Gems, Scamper, Reggio Emillia ve Montessori metodlari sentezlenerek oluşturuldu. Bu sistemlerin çocuğa kazandırdığı farklı niteliklerin yaninda, hepsinin ortaklaştığı hedef; çocuğun yeni şeyler öğrenmeyi sevmesi- bilgiye ulaşmayı çocuğun talep etmesi, kendisinin deneyimleyerek bilgiye ulaşması ve ögretmen veya eşlik eden yetişkinin çocuğun merakını canlı tutmasıdır. Mutlu Yuvam'da öğrenmek, her çocuğun bireysel aktif deneyimidir.

2+ Yaş Grubu

Sınıf Kontenjanı:10 öğrenci

Eğitim Zamanları:Hafta içi her gün. 5 tam gün ve 5 yarım gün seçeneklerimiz bulunmaktadır.

Sınıf Öğretmeni:Esma Ayvaz

Eğitim İçeriği:

0-24 aylar bebeklik dönemidir. Bu dönemde çocuk, sağlıklı duygusal gelişim için bir kişinin yakınlığına özel olarak ihtiyaç duymakta, buradan elde ettiği doyum ile temel gelişimini oluşturmaktadır.

Özbakım konusundaki destek ihtiyacı azalan çocuk, çevreye ilgisini arttırmakta; merakı, öğrenme talepleri, oyun ihtiyacı ve daha çok insanla etkileşme isteği hızla çoğalmaktadır. 24 ay sonrası çocuğun oyun oynama biçiminin değişmeye devam eder. Çocuk, bireysel oyundan paralel oyuna, ardından da sosyal (birlikte) oyun ve sembolik oyuna doğru gelişerek ilerleyecektir. Bunları başarabilmek için, uygun oyun ortamına,uygun oyuncaklara, temel becerilerini geliştirecek uygun program ve yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Okulumuzda 2+ yaş oyun grubu, bebeklikten erken çocukluğa geçen çocukların ihtiyaçlarını desteklemek üzere hazırlanmıştır.

Oyun grubu programı; yaratıcı oyun, dil gelişimi çalışmaları, ince ve kaba motor koordinasyonuna yönelik çalışmalar ile öz bakım ve sosyal becerilerin geliştirilmesini içerir. Oyun grubumuz, serbest oyun, bahçe zamanı ve sınıf etkinliklerinin yanı sıra, haftada bir kez sanat öğretmenimizin yürüttüğü sanat atölyesine de katılmaktadır.

Oyun grubunun en önemli hedeflerinden biri de çocuğun anneden ya da beraberindeki diğer yakınından güvenle ayrışmayı başarabilmesidir. Bu süreci sağlıklı olarak geçirebilmek çok önemlidir. Sağlıklı geçiş için,oyun grubumuzda aşamalı olarak ilerleyen bir süreç izlemekteyiz. Çocukların hazır oluşları değişmekle birlikte, ilk başlarda çocuk okul ortamına alışırken yakının da bekleme salonunda, çocuğun ihtiyaç duydukça ulaşabileceği uzaklıkta olması sağlanır. Çocuğun öğretmeni ile ilişkisi güçlendikçe, yakınından ayrı kalmayı başardığı ve grubu ile geçirmekten keyif aldığı süre uzamaktadır. Dış dünya ile ilk teması çok önemsiyoruz. Okulun merak ederek ve heyecanla gidilen, eğlenceli bir yer olabildiğini öğrenmek için oyun grubumuz iyi bir deneyim fırsatı sunmaktadır.

3+ Yaş Grubu

Sınıf Kontenjanı:13 öğrenci

Eğitim Zamanları: Hafta içi her gün. 5 tam gün ve 5 yarım gün seçeneklerimiz bulunmaktadır.

Sınıf Öğretmeni:Gülcan Güzeller

Eğitim İçeriği:

3+ yaş grubumuz; serbest oyun, yaratıcılık ve sosyal becerilerin ön planda tutulduğu, dil ve sayısal kavram çalışmalarının farklı etkinliklerle deneyimlendiği bir programa sahiptir. 30-42 ay arası özellikle detaylanan dil gelişimi, bu grubun programının önemli bir kısmını oluşturur. Sınıf programı ve Sanat Atölyesi'ne ek olarak, İngilizce, Hareket, ve Off Müzik Atölyesi gibi ayrı uzman eğitmenler tarafından haftanın belirli günlerinde yapılan çalışmalar bu yaş grubunda başlar. Bu yaş grubunda edinilen beceriler, ileriki okul yıllarının temelini oluşturur. 3+ yaş grubu, dil becerilerinin hızlanması ile paralel olarak sosyal ve bilişsel uyaranları hızla içselleştirirler.

Bu grubumuz Türkçe’nin yanında İngilizce ile de tanışır. İlk kez grup içinde yönerge izleyerek ve dikkatlerini yönetmeyi deneyimleyerek eğitsel kitap çalışmalarına başlarlar. Sabah egzersizi, serbest oyun, müzik, dans, halka oyunları, basit masa oyunları, oyun hamuru çalışmaları, çeşitli materyallerle sanat çalışmaları, ince ve kaba motor koordinasyonuna yönelik çalışmalar, hikaye dinleme ve anlama, hikaye oluşturma, canlandırma, kukla oynatma, Fen ve Doğa Atölyesi, Lezzet Atölyesi, bahçe zamanı gibi etkinliklerle zenginleştirilmiş olan programımız, 3+ yaş grubu çocukların her alandaki ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmıştır. Bu grubumuz ayrıca okul dışı eğitici ve eğlenceli gezilere de katılarak farklı ortamlarda grupla birlikte hareket etmeyi öğrenir.

4+ Yaş Grubu

Sınıf Kontenjanı: 13 öğrenci

Eğitim Zamanları: Hafta içi her gün. 5 tam gün ve 5 yarım gün seçeneklerimiz bulunmaktadır.

Sınıf Öğretmeni:Gamze Aydın

Eğitim İçeriği:

Temel sözel ve sayısal kavramların ve öz bakım becerilerinin iyice oturmuş olduğu 4+ yaş grubu, yaratıcılığını ve sosyal becerilerini geliştirmek, kendini ifade etmenin yanında farklı rolleri test etmek, bilişsel ve fiziksel becerilerini sürekli ilerletmek ihtiyacındadır. Bu yaş grubunun bilişsel gelişimine yönelik eğitsel kitap çalışmalarının yanında, farklı düşünme, problem çözme ve dikkat yönetimi çalışmaları da programımızda önemli bir yer tutar.

Aktif öğrenmenin ve sorgulamanın belirgin şekilde ön plana çıktığı 4+ yaş grubumuz, özellikle Sanat, Orff ve İngilizce atölyelerinden ayrı bir keyif almaya başlar. Duygu ve düşüncelerini tanıma, üretme ve oyun yönetme kapasiteleri artar. Fen ve doğa deneylerine neden-sonuç ilişkisi kurarak bakabilir, Lezzet Atölyesi'nde farklı tatlar üretebilir ve tematik fotoğraf çalışmalarımızda yakaladıkları kareler üzerine sunumlar yapabilirler. Satranç, hafıza kartları vb. görsel ve şekilsel zeka geliştirici oyunlar bu yaş grubunda sevilerek oynanır. Okul dışı gezilerde de merakla, aktif ve katılımcı olarak yer alabilir, gezileri okulda işledikleri konularla bağdaştıran etkinlikleri kendileri anlamlandırarak yapabilirler.

İnce ve kaba motor koordinasyonuna yönelik çalışmalar bu yaş grubunda da devam eder. 4+ yaş grubumuz, eğlenceli anların ve yeni arkadaşlıkların yanında, hazırlık sınıfının gerektirdiği sosyal ve bilişsel yetileri de edinmiş olarak dönemi tamamlar.

5+ Yaş Grubu

Sınıf Kontenjanı: 13 öğrenci

Eğitim Zamanları: Hafta içi her gün. Hazırlık sınıfımızdaki akademik programın devamlılığı açısından bu grupta yalnızca 5 tam gün seçeneğimiz bulunmaktadır.

Sınıf Öğretmeni:Suzan Akpınar

Eğitim İçeriği:

Akademik ve sosyal yetkinlik ihtiyaçları temelinde oluşturulmuş hazırlık sınıfı eğitim programımız çocukların ilkokulda gereksinim duyacakları her türlü sosyal ve bilişsel becerinin zenginleştirilmesini hedeflemektedir. Akademik program yoğunlaşırken, serbest oyun ve bahçe zamanları ile yaratıcı ifadeye verilen önem devam eder.

İngilizce, Sanat, Orff, Lezzet, Fen ve Doğa  atölyeleri, okul dışı gezileri ile desteklenen eğitim programımız okul olgunluğu odağında oluşturulmuştur. Okul olgunluğu çerçevesinde dil, matematik ve dikkat becerilerinin geliştirilmesine yönelik özel setler uygulanır. Algısal ve ifadesel dil becerileri, el-göz koordinasyonu ve ince motor becerileri, çizgi ve ses çalışmaları ile okuma-yazmaya hazırlık sağlanır. Görsel algı ve hafıza, sayı olgunluğu, uzay ve mekansal yetenekler, parça-bütün ilişkisi, şekil ve kavram çalışmaları ile matematik becerileri pekiştirilir.

Dikkat, odaklanma, dikkatini sürdürebilme, planlama ve organizasyon becerileri yoğun olarak çalışılır. Analiz, sentez ve karşılaştırma yapabilme, alternatif düşünme ve problem çözme yetilerine yönelik etkinlikler ve çalışmalar yapılır.

Mutlu Yuvam Anaokulu hazırlık öğrencileri dönemin başında ve sonunda olmak üzere iki kez okul olgunlukları açısından değerlendirilir. Gelişim psikoloğumuz tarafından her öğrencinin desteklenmeye ihtiyaç duyduğu alanlar bireysel olarak belirlenerek okul ve aile ortamında gerekli yönlendirilmeler yapılır. Dönem sonunda her öğrencinin akademik ve sosyal ihtiyaçları doğrultusunda okul seçimi ve ilkokula geçiş ile ilgili danışmanlık verilir.