Orff-Schulwerk Müzik Atölyesi

Orff-Schulwerk Müzik Atölyesi

Müzik programımız Orff-Schulwerk yaklaşımı doğrultusunda müzik öğretmenimiz Tuba Ehliz tarafından uygulanmaktadır. Carll-Orff’un sanatsal-pedagojik yaklaşımı; yaparak-yaşayarak (aktif) öğrenme anlayışına dayanmaktadır.

Geleneksel müzik öğretim yöntemlerinde hakim anlayış bilgiden müziğe doğru gitmek iken, Orff-Schulwerk anlayışında müzikten bilgiye varılır. Orff-Schulwerk elementer (temel yapısal) müzik ve hareket eğitimi, yapı taşı olarak insanın nörobiyolojik varlığının bir gerçeği olan ritmik olma özelliği üzerine kuruludur. Müziği yalnızca çok iyi bir müzik kulağı olan ve enstrümanına çok zaman ayırarak çalışan; müzik öğrenimi için seçilmiş bir grubun yapabileceği inanışından uzak, her çocuğun müzik ile ilişkisi olumlanır ve çocuklar gelişimsel olarak artan müzik yapma becerileri ile donanır.

Müzik ve hareket eğitimi bir arada düşünülerek; harekete ve ritme dayalı aktif müzik yapma yaklaşımı benimsenir. İnsanın müziği kendiliğinden ve önyargısız bir biçimde bünyesinde barındırdığı gerçeği müzik programımızın temelini oluşturur. Orff-Shulwerk çocuğun fiziksel, bilişsel, psiko-motor gelişiminin eş zamanlı olduğu bilimsel gerçeğini göz önünde bulundurarak hareket, dil ve müzik eğitimi ile insanı çok boyutlu geliştiren bir eğitim yaklaşımıdır.