İngilizce Atölyesi

İngilizce Atölyesi

ESL preschool temaları, şarkılar, hikayeler, grup oyunları, dramatizasyon çalışmaları ile, interaktif materyaller kullanarak Türkçe temalara paralel olarak işlenir.

Yetkin yabancı dil öğreniminin temelinin doğru aksan ve doğru fonetik farkındalık olduğu bilgisiyle, atölye anadili İngilizce olan (native) öğretmen tarafından yönetilir. İngilizce çalışmalarımız anaokulunda doğru ses repertuarını ve temel kelime dağarcığının edinilerek, ilköğretimde bu dilin geliştirilmesine sağlam bir zemin hazırlamayı hedefler. Motive olan çocuğun en iyi öğrenen çocuk olduğunu bilen Mutlu Yuvam Anaokulu’nda İngilizce zamanı, tüm diğer atölyelerde olduğu gibi eğlenme, oynama ve deneyimleyerek öğrenme zamanıdır.

İngilizce Atölyesi sadece ikinci dil gelişimini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda farklılıkları merak eden, yaşadığı dünyaya ve canlılara saygılı bireyler yetişmesine katkıda bulunur. İngilizce’yle erken yaşta, yüksek motivasyonla ve kendine güvenle tanışan öğrencilerimiz, ileriki öğrenim hayatlarına dil öğrenmekle ilgili birçok engeli aşmış olarak başlarlar.